Staroslovanská vatra

Pozvánka – Staroslovanská vatra 2018

Pozývame Ťa na oslavu prichádzajúceho letného slnovratu venovaná ŽIVE dňa 16.6.2018 o 18. hodine v Turčianskej Štiavničke Pod Duninom pri modle.

Staroslovanská vatra 2017

Staroslovanská vatra venovaná božstvu VELES. Takto sme sa stretli pri Oslave letného slnovratu v Turčianskej Štiavničke dňa 20.6.2017

Pozvánka – Staroslovanská vatra 2017

Pozývame ťa na oslavu prichádzajúceho letného slnovratu dňa 17.6.2017 v sobotu o 18:00 hodine, v Turčianskej Štiavničke pod Duninom. Staroslovanská vatra venovaná božstvu VELES
Viac info: www.facebook.com/staroslovanskavatra
Hudba: Eniesa San Urbančíková
Spracovanie videa: Vyrobilo.sk

Staroslovanská vatra 2016

Staroslovanská vatra venovaná bohyni MOKOŠI. Takto sme sa stretli pri Oslave letného slnovratu v Turčianskej Štiavničke dňa 18.6. 2016

POZVÁNKA – STAROSLOVANSKÁ VATRA 2016

Pozývame Ťa na oslavu letného slnovratu, dňa 18. 6. 2016 v sobotu o 18.00 hodine, v Turčianskej Štiavničke Pod Duninom pri modle

Recent Projects

Spoločenské hry
Leporelá
Autorské knihy a učebnice
Ilustrované knihy pre deti
Cyklus bohyne
Slovanské Bohyne
grafika
včelárstvo